Den tidigast kända beskrivningen av massage kommer från Kina för ungefär 5000 år sedan, men det finns tidigare benämnda metoder som påminner om massagebehandling. Att beröring är bra för människan uppmärksammades redan ca 460- 377 f Kr av läkaren Hippokrates. I Sverige var det Per Henrik Ling som började med massage på 1800-talet.

Massage innebär att terapeuten behandlar muskler, senor, ledband och bindväv med händerna, en systematisk och rytmisk form av beröring. Vi mår allmänt bra av beröring och massage då behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av och stimuleras. När musklerna mjukas upp får vi bättre rörlighet. Vid beröring utsöndras även hormonet oxytocin som ger lugn och harmoni, hormonet sänker även blodtrycket och minskar halterna av stresshormon.

Massage kan ges till alla människor, från spädbarn till äldre och gravida. Däremot bör man inte ge för hård behandling på till exempel personer som har hjärtsjukdomar, högt blodtryck, benskörhet, feber, blodpropp, cancer eller någon annan svårare sjukdom.